کنترل کیفیت

شنبه 21 آذر‌ماه سال 1383کنترل کیفیت مبحثی بسیار زیبا در علم مدیریت می باشد که زیر مجموعه ای از TQM ( مدیریت کیفیت جامع ) می باشد . امروزه سازمانهای ارائه دهنده استانداردهای کنترل کیفیت با هدف حذف ضایعات ، رضایت مندی مشتری ، نظام مندی مدیریت ، انتفاع سازمان و در کل بهره وری همه جانبه پا به عرصه محیط سازمان و جامعه نهاده اند و با شعار مشتری مداری سازمان را به هدف والای رضایت مندی در همه جوانب راهنمائی می کنند . در این بخش شما می توانید با Download این مقاله که به صورتPDF   است با مفهوم کلی  کنترل کیفیت به صورت ساده آشنا شوید و معانی ممیزی کیفیت و استانداردهای آن را به خوبی بشناسید .
Get our toolbar!