X
تبلیغات
رایتل

نمرات پایان ترم کآرآفرینی

چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1387

با سلام خدمت دانشجویان گرامی

ترم گذشته، ترمی به یاد ماندنی برای اینجانب بود که فرصتی دوباره دست داد با شما همکاری داشته باشم. نمرات شما همانطور که در فایل ضمینه مشاهد می نمایید وارد شده است که مطالب زیر قبل از مشاهده ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.

جدول از سرستونهایی تشکیل شده که به قرار زیر است:

FINAL EXAME: امتحان پایان ترم شما که مجموعاً 7 نمره داشت.

PAPER: مقاله پایانی شما که مجموعاً 5 نمره داشت.

QUESTIONS: سوالات چهارجوابی که از مقالات کنفراس داده شده تهیه کردید و مجموعاً 1 نمره داشت.

CONFERANCE: مقاله ای که در کلاس ارائه دادید و مجموعاً 3 نمره داشت.

QUESTIONARIE: مجموعه سوالات همه پرسی پژوهش کارآفرینی که که مجموعاً 2 نمره داشت.

EXTRA: نمره مازاد از 20 که به کسانی که فعالیت های جانبی داشتند تعلق گرفته است.

SUM: نمره واقعی شما

TOTAL: نمره نهایی شما بعد از ارفاق

همانطور که مشاهده می کنید در برخی از خانه ها نمره صفر قرار داده شده است، این بدان معنی است که

این فعالیت در صورتی که انجام شده به دست اینجانب نرسیده است.

این فعالیت در زمان محدد انجام نگرفته است.

این فعالیت با عنوان از پیش تعیین شده مغایرت داشته است. (در خصوص مقاله پایانی)

نهایتاً در خصوص اعتراض به نمره

در صورتیکه نمره از دست رفته از شما بیش از ارفاق است اعتراض کنید.

تا تاریخ 6/11/87 مهلت اعتراض دارید

در قسمت اریه نظر همین وبلاگ اعتراض خود را عنوان نمائید.

موفق باشید؛ زمستان 1387


GROUP NO. 1165 FINAL EXAM=7 PAPER=5 QUESTIONS=1 REPORTS=2 CONFERENCE=3 QUESTIONNAIRE=2 EXTRA=1 SUM TOTAL
2728521003 5.8 4 1 2 3 0 0 15.8 17
2728521005 4.4 2 0 1 3 2 0 12.4 14
2728521006 6.5 4.5 1 2 3 2 0 19 20
2728511010 6.4 4.5 0 2 3 2 0 17.9 19
2728521012 6.4 0 0 1 2 2 0 11.4 13
2728521013 5.8 3 0 2 3 0 0 13.8 15
2728561011 3.6 0 1 2 3 2 0 11.6 13
2728511020 4.8 3.5 0 0 3 0 0 11.3 13
2728521023 5.8 4.75 1 2 3 2 0 18.55 20
2728521026 5.8 2+1 0 1 2 2 0 12.8 14+1
2728521028 4.2 0 1 2 3 0 0 10.2 12
2728511031 6.2 4.5 1 2 1 0 0 14.7 16
2728551027 6 4 1 2 3 2 0 18 20
2728562023 4 5 1 2 3 2 1.5 18.5 20
2728561027 6.8 4.5 1 1 2 2 0 17.3 19
2728561028 6.2 4 1 1 1 2 1 16.2 18
2728561058 5.6 5 1 0 3 0 0 14.6 16
2728522022 4.2 3 0 1 2 2 0 12.2 14
2728561034 5.1 3.5 1 2 2 0 0 13.6 15
2728521044 5.1 5 1 2 3 2 0 18.1 20
2728561036 3.2 4 1 2 3 2 1 16.2 18
2728522025 4.6 0 1 2 2 2 1 12.6 14
2728551063 5.6 2.5 0 2 3 0 0 13.1 15
2728521047 6.2 5 1 0 3 2 1 18.2 20
2728511046 6.6 4 1 2 3 2 0 18.6 20
2728551045 5.6 3 1 2 3 2 0 16.6 18
2728561047 3.6 3.5 1 1 2 2 0 13.1 15
2728511060 5.2 3 1 2 3 2 0 16.2 18
2728581004 5.8 5 1 2 3 2 0 18.8 20
MOMENI 4.6 4.5 0 1 1 2 0 13.1 15
ZARE 4.6 3.5 0 2 3 2 0.5 15.6 17
DAKHESH 3.2 3.5 1 1 2 2 0 12.7 14
CLASS AVRAGE               15.08594 17
Get our toolbar!