X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

درس اصول سرپرستی

جمعه 24 دی‌ماه سال 1389


دانشجویان این درس بایستی از فیلمی که در اختیار دارند تمامی شخصیتها را بر اساس پستهای سازمانی آنها به


1. مدیران سطح عالی

2. مدیران سطح میانی

3. سرپرستان

4. کارگران


طبقه بندی نمایند.


توجه: درصورتی که فیلم شما ایرادی دارد یا اصلا فیلم به دست شما نرسیده یک سازمان متوسط که حداقل 25 نیروی کار دارد انتخاب کرده و طبقه بندی فوق را برای آنها انجام دهید.Get our toolbar!