X
تبلیغات
زولا

چه هنگام یک شرکت چند ملیتی است؟

پنج‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1384


در یک تعریف از شرکت چندملیتی، بر عنصر ساختار تکیه می شود. معیار تعریف چندملیتی، تعداد شماری که آن شرکت در آن مشغول کار است، در نظر گرفته می شود. یک تعریف دیگر از چندملیتی، که آن هم بر اساس ملاحظات ساختاری است، تاکید بر مالکیت دارد نه بر عملیات شرکت. یک شرکت چندملیتی یعنی شرکتی که صاحبان آن چندین نفر از ملیتهای مختلف هستند. کلمه چند دلالت بر تعداد زیادی دارد، بنابراین چندملیتی یعنی "شامل تعداد زیادی ملیت." یک تعریف ساختاری دیگر از چندملیتی بر اساس ترکیب ملیتها، تصمیم گیران عالی شرکت است. بنابراین یک شرکت چندملیتی می تواند اینگونه تعریف شود؛ شرکتی که مدیران عالی آن از ملیتهای مختلف کشورهای گوناگونی هستند. در چنین شرکتی کمتر احتمال این است که به تامین منافع کشورهای خاص بپردازد، بالاتر از آن یک دیدگاه کاملا جهانی خواهد داشت.

نهایتا یک تعریف احتمالی دیگر با دید ویژگیهای ساختاری این است که به ساختار سازمانی شرکت بنگریم که تا حدودی شبیه به تعریف ترکیب مدیریت عالی شرکت است. یک شرکت چند ملیتی یقینا ساختار سازمانی خود را به گونه ای که شبکه جهانی فعالیتهایش را منعکس کند بنا خواهد نهاد. شرکتهائی که در زمینه سرمایه گذاری بین المللی بسیار فعال هستند به وضوح تمایل دارند که در یک کار جهانی تجدید سازمان کنند.

در دانشکده های کاربردی، یک شرکت بین المللی بر اساس ویژگیهای اجرائیشان از قبیل: میزان درآمد، فروش، دارائی و تعداد کارکنان تعریف می کنند. گاهی بصورت نسبی با مقیاسهای مطلق، یک کمپانی بر اساس مقدار مشخصی از منابع که به عملیات خارجی خود اختصاص داده، چند ملیتی طبقه بندی می شود. با مقیاسهای نسبی، یک شرکت چند ملیتی است اگر بخش مهمی از منابع مالی، تکنولوژیکی و نیروی انسانی خود را به فعالیتهای خارج از کشور اختصاص داده باشد.

 

به عبارت دیگر؛ یک شرکت چند ملیتی است اگر در چندین کشور با چنان حجمی به فعالیتهای تجاری بپردازد که منافع و رشدش در بیش از یک کشور تامین بشود.

 

و.....

در زیر می توانید فایلهای فارسی و متن اینگلیسی را بگیرید .


 

 

Get our toolbar!